Thing Thing 2

Ødelegg fiender fra fremtiden i verdensrommet! Et livsfarlig virus har forvandlet alle mennesker til dødelige fiender. Du må bruke din hastighet, våpen og rømningsferdigheter for å holde deg i live. Forskjellige våpen oppgraderinger kommer til å oppstå i hver nye by. Gå gjennom farlig territorium, og kjemp brutalt for å overleve! Thing Thing 2 er et av våre utvalgte Skytespill.