Long Bus Driver

[noname]Lab4.318,157 Stemmer
Kjør en lang buss midt i byen! Tren dine parkeringsferdigheter på en rekke forskjellige steder, som parkeringsplasser og bussholdeplasser. Kjør mellom bilen, og parker bussen nøye. Lær deg å kjøre i revers, og parker bussen på hvert sted så fort som mulig!